טכנולוגיות מידע   

החברה מתמחה ומעניקה שירותים מתקדמים ומובילים בתחום ממשל טכנולוגית המידע ובמרכזן: ביקורות פנימיות בתחום מערכות מידע, יישום מתודולוגית Cobit לממשל תאגידי, ניהול אבטחת מידע, סקרי סיכונים בתחום מערכות המידע ואבטחת מידע, מבחני חדירות ועוד.

* בדיקת מערכות אפליקטביות  - ניהול שינויים, התאמת המערכת  לצרכים העסקיים, תאימות לרגולציה, בחינת שלמות ודיוק תהליכי העיבוד באמצעות סימולציות וניתוח נתונים.

* בחינת תהליך פיתוח תוכנה וניהול שינויים תוך דגש לקיום תהליכים  פורמליים ובקרות נדרשות לרבות ייזום, בחירת פתרון, אפיון, ביצוע בדיקות ובקרת איכות והעברה לייצור.

* בחינת היבטי  ניהול ביחידת מערכות המידע בחברה והתאמתם ליעדים העסקיים הארגוניים. ובכלל זה קיום תהליך ממוסד לגיבוש תוכנית אב למחשוב, קיום בקרה תקציבית נאותה , תכנון והקצאה נאותה של משאבים, רכש והשקעות.התקשרות עם ספקים, בקרת רמת השירות (SLA).

* בדיקת אבטחת מידע במערכות אפליקטביות תוך יישום הפרדת תפקידים נאותה (SOD). וניהול  תהליך הקצאת חשבונות משתמש, הרשאות  גישה לביצוע פעולות וביטולן במועד.

* קיום תוכנית נאותה  ובדוקה להערכות לשעת חירום  אשר תאפשר להנהלת החברה שיקום פעילות והתאוששות בעת התרחשות ארועי חירום רחבי היקף בלוחות זמנים בהתאם למדיניות שנקבעה.


השירותים ניתנים ומבוצעים ע"י צוות בעל ניסיון עשיר בקרב חברות רבות וע"י מנהל בכיר בחברה בעל הסמכת מבקר מערכות מידע (CISA), מוסמך כמנהל אבטחת מידע (CISSP), מומחה בתחומי אבטחת מידע, בעל וותק של למעלה מ- 12 שנים בניתוח מערכות מידע ופיתוח תוכנות ייעודיות לצרכי בקרה.

לצוות החברה, הכרות מעמיקה של נושאים טכנולוגיים בסביבות עבודה מגוונות (Oracle, MSSql, AS400, MVS, Unix, Novell, Win 2003, Nt).

אבטחת מידע ומבחני חדירות

ביצוע מגוון שירותים בתחום אבטחת המידע: ביצוע סקרי אבטחת מידע, גיבוש מסמכי מדיניות ונהלי עבודה ארגוניים, פיתוח תוכניות להגברת מודעות עובדים, איוש תפקדי מנהל אבטחת המידע, ביצוע סקר סיכוני אבטחת מידע. ביצוע בקירת קוד.