ביקורת חקירתית   

ביקורת פנים

חברת פ.א. ייעוץ תאגידי בע"מ מתמחה בביצוע ביקורות חקירתיות וניתוח נתונים תפעוליים וחשבונאיים במטרה לאתר מעילות, הונאות וחריגים.

עבודת הביקורת החקירתית מתבססת על איסוף ראיות בצורה שיטתית ומתודולוגית, תוך הקפדה על היותם קבילים בהליכים משפטיים עתידיים ככל שידרשו וניתוח שיטות ההונאה וכימות השפעתם על פעילות החברה.

אנו משלבים ידע בחשבונאות, בביקורת פנימית וניתוח נתונים ברמה הגבוהה ביותר עם כישורים בתחום החקירות והתשאול.

בביצוע ביקורות חקירתיות אנו מתמקדים, בין היתר, בניתוח וסקירת תשלומים ותנועות חריגות בהנהלת החשבונות ומערכות הכספים, איתור נכסים שהוברחו, הונאות בתחום תשלומי השכר, עבירות שוחד, ייפוי דוחות כספיים, ביצוע בדיקות ממוחשבות  לאיתור ספקים פקטיביים והתקשרויות לא נאותות עם ספקים, הוצאות ותשלומים כוזבים לעובדים וצדי ג', הלבנת הון, עסקאות חריגות עם בעלי עניין וצדדים קשורים, ניתוחי סבירות וניתוחים כלכליים בתחומים תפעוליים (כגון: רמות מלאי ביחס לרמות ייצור והיקפי מכירה בתקופה נבדקת וכד') ועוד.

ממצאי החקירה מוגשים כדוח ביקורת חקירתית או כחוות דעת מומחה.

Computer forensics  


במסגרת פעילות הביקורת החקירתית אנו מפעילים כלים לניתוח ואיסוף עדויות בתחום מערכות המידע  במערכות אשר היוו יעד לתקיפה  או ששימשו כאמצעי לביצוע פעולות.  פעילות זו כוללת איסוף ראיות דיגיטליות וניתוחן. ניתוח פעילות תוך התחקות אחר עכבות במערכת המחשב, הסטוריה של גלישה, קבצי מטמון, טבלאות ניתוב, שחזור קבצים  ועוד..