ביקורת פנים   

ביקורת פנים

 לחברה ניסיון רב בביצוע ביקורות פנימיות במספר רב של ארגונים ותאגידים והתמחות במגוון רחב של נושאי ביקורת (בתחומי ממשל תאגידי, לוגיסטיקה ותפעול, ניהול פיננסי, השקעות וביטוח, ניהול פרויקטים, אבטחת מידע, נושאים סטאטוטוריים ועוד).

 לצוות משרדנו, ניסיון עשיר בעבודה בסיוע למבקרי פנים בתאגידים (חברות ממשלתיות, חברות תעשייתיות, ציבוריות, הי-טק, מוסדות ציבוריים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה ועוד). תוך התאמת אופי העבודה לצרכים המיוחדים.

ביצוע הביקורת ע"י צוותי המשרד, הינו בהתאם לגישה שיטתית וממוסדת של ניתוח תהליכים ומידע בארגון, מבוסס על תקנים מקובלים, מושתת על מערכי ביקורת מקיפים שעוגנו בחברה וניסיון נצבר רב, זאת במטרה להוסיף ערך ולשפר את פעילות הארגון.

בעבודותינו אנו משלבים מערכת מידע בפיתוח עצמי לניהול יחידות ביקורת פנימית (אשר כבר היום מוטמעת בחברות בינלאומיות) וכלים משוכללים לחקירת נתונים, אשר מיועדים להוסיף ערך ולשפר את פעולות הביקורת באמצעות בדיקות מבססות בהיקפים רחבים לאיתור חולשות וחריגים.

בהליך ביצוע הביקורות אנו מתמקדים, בין היתר, בבחינת נאותות מנגנוני השליטה, הבקרה והפיקוח בחברה, ביצוע מדגמים משוכללים תוך הצלבת מאגרי נתונים, נקיטת טכניקות לבחינת ציות לבקרות ונהלים, בדיקת עמידה בהוראות חוק, כללי מבדק פנימי ועוד.

ניהול הביקורת מבוצע על ידי :

  • מנהל בכיר בעל תואר MA בביקורת פנימית ומנהל ציבורי, מבקר פנים מוסמך (CIA), תואר BA בלוגיסטיקה וכלכלה ובעל ניסיון רב בביצוע ביקורות מורכבות וסקירות מקיפות בתאגידים מגוונים ובנושאי ביקורת מתחומים רבים.
  • מנהל בכיר בעל תואר MBA במינהל עסקים, רואה חשבון, מוסמך מבקר מערכות מידע (CISA), מוסמך כמנהל אבטחת מידע (CISSP), מומחה בתחומי אבטחת מידע, בעל וותק של למעלה מ- 14 שנים בביקורת וביקורת מערכות מידע, ניתוח מערכות מידע ופיתוח תוכנה.