כלי ביקורת

במסגרת פעילות הביקורת הפנימית ובדיקת תהליכים עסקיים - אנו עושים שימוש נרחב בכלי תוכנה בפיתוח עצמי.
לבקשת קהל לקוחותינו, אנו משחררים כעת לשימוש חופשי "תוספים" לאקסל, אשר מאפשרים ביצוע "מדגמים חכמים" ואיתור חריגים בהליך ביצוע הביקורות.
התוספים מהווים שילוב נוסחאות חדשות (נוספות) במאגרי הנוסחאות הקיימים בתוכנת האקסל (Excel) בחבילת האופיס (Office).

נוסחה לאימות תעודות זהות / מספר תאגיד (בהתאם לאלגוריתים של משרד הפנים)

מטרה

 • בדיקת תקינות של ספרת ביקורת במחרוזת של תווים, זאת בהתאם לאלגוריתם של משרד הפנים.
 • התוסף מאפשר לקבל אינדיקציה, באם ערך ת.ז. / ח.פ. בתא נבחר, תואם לאלגוריתמים של משרד הפנים.
 • התוסף (לאחר התקנתו כמפורט מטה) - מהווה נוסחה חדשה במאגר הנוסחאות באקסל.

שימושים נבחרים:

 • בדיקה באם קיימים עובדים פיקטיביים ברשימת העובדים בחברה.
 • איתור ספקים ולקוחות לא אוטנטיים (במידה וקיים שדה ת.ז. בפרטי האב של הספק/לקוח).
 • זיהוי הקלדה שגויה של תעודות זהות.

תכולת התוסף (2 נוסחאות חדשות לשילוב במאגר הנוסחאות באקסל):

 • פונקצית CheckTZ: נוסחה הבודקת את נכונות ספרת הביקורת למחרוזת תווים של ת.ז. הכוללת ספרת ביקורת (הספרה האחרונה).
 • פונקצית SifratBikoretTZ: נוסחה המחשבת את מספר הביקורת הנדרש להיות למחרוזת תווים של ת.ז. (בה חסר ספרת ביקורת).

הוראות להתקנה במחשב אישי:

 • יש להוריד את הקובץ המצורף ולשמור אותו במחיצה במחשב (ממחיצה זו נטען את הקובץ לאקסל).
 • באקסל 2003 יש להיכנס ל: מנהל התוספות - /tools/addsins ולהוסיף את התוסף על ידי בחירה בקובץ שנשמר כאמור לעיל.
 • באקסל 2007יש להיכנס ל: לחצן אופיס – אפשרויות – תוספות - manage addins ולהוסיף את התוסף על ידי בחירה בקובץ שנשמר כאמור לעיל.
 • בשלב זה: הוספנו נוסחה חדשה במאגר הנוסחאות באקסל.
 • אופן שימוש בגיליון אקסל - בדומה לכל נוסחה הקיימת במאגר הנוסחאות באקסל.

להלן פרוט השלבים וצילום מסכים - להתקנת התוסף באקסל 2007:

שלב 1: שמירת הקובץ המצורף במחיצה במחשב

יש לבחור באופציה לשמירה במחשב במחיצה בה נשתמש בהמשך. 
יש לשים לב: זהו אינו קובץ אקסל רגיל! אלא קובץ התקנה של התוסף. לאחר התקנתו של התוסף, בהתאם להסברים שלהלן, יש לפתוח גליון אקסל רגיל, ובו הפונקציות החדשות תהינה זמינות.
 

שלב 2: כניסה ל"לחצן אופיס"

שלב 3: בחירה בלחצן "אפשרויות Excel"

שלב 4: בחירה בלחצן "תוספות"

שלב 5: בחירה בלחצן "ביצוע..."

שלב 6: יבוא הקובץ ששמרנו בשלב 1 לעיל.שלב 7: סימון V בתוסף "Tz".

 • כעת אפשר להתחיל להשתמש בתוסף!

שלב 8: אופן שימוש - בדומה לנוסחה רגילה במאגר הנוסחאות באקסל.

 • יש לפתוח גליון אקסל חדש (לא את הקובץ שהורד בשלב הקודם)